Aktuálně na naší škole

Důležité upozornění

Důležité upozornění pro žáky, zaměstnance i veřejnost. Od pondělí 17. 9. 2018 je prostor školního dvora předán firmě, která bude provádět stavební úpravy. Vstup na školní dvůr je zakázán! Žáci budou do školy vstupovat hlavním vchodem. Do školní družiny budou žáci i jejich doprovod přicházet i odcházet vchodem do školní jídelny.

Důležité informace ke stravování

    Od poloviny září přecházíme na internetové odhlašování a přehlašování stravy na www.strava.cz. NOVÉ ČÍSLO ÚČTU na inkasní platbu: 86- 3952250297/0100 Souhlas s inkasem je nutné zadat už od září!   Přihlašovací údaje obdrželi rodiče na třídních schůzkách. Budete se moci odhlašovat do 8 hodin ráno na následující den, tzn. nejpozději v...

záhájení školního roku

Prázdniny opět utekly jako voda a my jsme dnes 3. září zahájili nový školní rok. Protože nám počasí nepřálo, slavnostní zahájení tentokrát neprobíhalo na školním dvoře, ale ve třídách. I tak si hlavně naši prvňáčci s sebou domů odnesli hezký zážitek na svůj první den ve škole.