Aktuálně na naší škole

SCIO testy

Informace pro současné deváťáky, kteří se přihlásili k testování SCIO. Jsou zde připojeny  instrukce pro žáky  k nadcházejícímu testování. Doporučujeme si projít i tzv. DEMOTEST, který vysvětluje ovládání testovacího prostředí.

Aktivní škola

Vážení rodiče, naše škola se zapojila do projektu Aktivní škola a zajistila pro Vaše děti přístup na portál www.proskoly.cz . Po zadání přístupových údajů, které děti dostaly, na portálu najdou řadu testů na procvičování českého pravopisu, čtenářské gramotnosti nebo slovní zásoby z angličtiny. Portál...

Podzim ve Vídni

Na listopad jsme pro žáky sedmých, osmých a devátých tříd s výukou němčiny připravili jednodenní zájezd do Vídně. V 7 hodin ráno jsme vyrazili vlastním autobusem směr Rakousko. Vídeň nás přivítala v mlhavém oparu. Celý den jsme strávili poznáváním dominant i různých...

Exkurze do Brna

Tradiční dějepisně-zeměpisná exkurze 6. tříd se uskutečnila ve čtvrtek 11. října 2018. V Brně žáci nejprve navštívili pavilón Anthropos, který je součástí Moravského zemského muzea. Čekala na ně komentovaná prohlídka o životě pravěkých lidí i zvířat z doby kamenné. Mezi vystavenými modely...