Den dětí – 6. ročník

V pondělí 3. června 2024 navštívily 6. třídy přístav u Baťova kanálu ve Veselí nad Moravou. Měly tam objednaný edukační program s názvem „Poznej Baťák“. Po prohlídce přístavu a získání základních informací od lektora programu i od dalších pracovníků v přístavu bylo úkolem čtyř posádek žáků v čele se svými kapitány, důstojníky a dalšími pomocníky vyplňovat pracovní listy plné úkolů a otázek. To probíhalo přímo během plavby na lodi Danaj, která může pojmout až 105 lidí. Na krátké cestě jsme propluli jednou plavební komorou, na řece Moravě jsme se otočili zpět a vrátili se do přístavu, kde proběhlo vyhodnocení spolupráce posádek. Zvítězila zelená posádka ze 6.B, která postupuje do slosování o hodnotnější ceny. Krátký, zábavný výlet se za pěkného počasí vydařil.

Napsal Mgr. Miloš Barták