Den Země

20. dubna proběhl ve škole projektový den zaměřený na  environmentální výuku, ekologii a ochranu přírody. Žáci byli rozděleni do smíšených skupin (propojily se ročníky – např. deváťáci a prvňáci). Společně pak plnili různé aktivity na dané téma.

Ve druhé polovině projektového dne se dle připraveného plánu rozešli po celém Hluku a sbírali odpadky. Tímto se zapojili do celorepublikového projektu Ukliďme Česko.

Za spolupráci děkujeme městu Hluk a místnímu hospodářství.  

Napsala Mgr. Jitka Jančíková