Fyzika

Fyzika je vědní obor, který zkoumá zákonitosti přírodních jevů. Popisuje vlastnosti a projevy hmoty, antihmoty, vakua, přírodních sil, světla i neviditelného záření, tepla, zvuku atd. Vztahy mezi těmito objekty fyzika obvykle vyjadřuje matematickými prostředky


Fyzici, kteří ovlivnili naše učivo:

Archimédes (287-212 př. n. l.) – Archimédův zákon.

Ampére Andre Marie (1775-1836) – [ampér] – elektrický proud.

Faraday Michael (1791-1867) – [farad] – elektrická kapacita.

Bell Alexander Graham (1847-1922) – [decibel] je jednotka hladiny akustického výkonu.

Tesla Nikola (1856-1943) – [tesla] – magnetická indukce.


Něco málo z učiva :

 

osmáci:

Co je práce a co není – Práce, jednotky práce, výpočet práce

Práce a výkon – Práce, výkon, výpočet

 

deváťáci:

Vzorce ve fyzice – přehled nejdůležitějších vzorců a jednotek ve fyzice

Ohmův zákon – Ohmův zákon jednoduše

Ohmův zákon – vzorečky – vzorečky v přehledném taháku

Elektrický náboj – co to je a jak vzniká elektrický náboj

Elektromagnetická indukce – základní vysvětlení elektromagnetická indukce

Střídavý proud – základy k pochopení střídavého proudu