Atletický čtyřboj

Atletický čtyřboj 2018 – Uherské Hradiště

Dne 26. září se žáci zúčastnili atletického čtyřboje konaného v Uherském Hradišti. I přes nepřízeň při tréninku, kvůli rekonstrukci hřiště u sportovní haly, se žákům podařilo předvést skvělé výkony, které škole přinesly krásné 10. místo. Školu reprezentovali tito žáci: Hrdinová Markéta, Hubáčková Magdalena, Pospíšková Julie, Zlínský David, Nemrava Martin, Kremr Václav, Nemravová Tereza, Sochorcová Esti, Hertlová Lucie, Soviš Lukáš, Nemrava Šimon, Polách Martin.

Blahopřejeme!

 

Děkujeme žákům za vzornou reprezentaci školy a poděkování patří také vyučujícím, kteří žáky na závody připravili.