Návštěva zlínské ZOO

Vždy na začátku školního roku jezdí žáci sedmého ročníku na exkurzi do Zoologické zahrady ve Zlíně – Lešné. Nejinak tomu bylo i v pátek 20. září 2019. Po krátkém samostatném rozchodu v areálu zoo následovala komentovaná návštěva Zátoky rejnoků, prohlídka ptáků dvojzoborožců nosorožčích, tučňáků Humboldtových a lachtanů hřivnatých. V jejím závěru museli žáci odpovídat na dotazy lektora, aby ukázali, že si z výkladu něco zapamatovali. Poté už se opět ve skupinkách rozprchli po zahradě, aby splnili úkoly na pracovních listech, které budou vyhodnoceny v rámci přírodopisu.

Napsal Mgr. Miloš Barták