Olympiáda v anglickém jazyce

V posledním únorovém týdnu se uskutečnilo školní kolo Olympiády v anglickém jazyce, v posunutém termínu a netradičním způsobem – poprvé online přes náš zavedený systém Microsoft Teams. Soutěžilo se ve dvou obvyklých kategoriích. V úterý 23. 2. nejprve starší žáci z 8. a 9. ročníku, kterých se zúčastnilo jedenáct. Nejlépe se dařilo Agátě Dufkové z 9.A, která si zopakovala své prvenství z doby, kdy byla v 7. ročníku. Ve středu 24. 2. přišli na řadu soutěžící 6. a 7. tříd, kterých se připojilo osm. Nejvíce bodů získala Diana Polášková ze 7.B.

Online systém umožnil žákům vyplnit gramatický test i s poslechovou částí, poté bylo určeno pořadí dvojic (i jedné trojice) pro ústní část a taktéž losem přidělena konverzační témata. Poté, co se soutěžící anglicky přestavili a popovídali přes kameru tříčlenné porotě vyučujících např. o své rodině, zálibách, počasí, ale třeba i o Velké Británii nebo České republice, museli improvizovat při popisu obrázku sdíleného přes obrazovku počítače.

Ke konci března se obě nejúspěšnější děvčata zúčastní obdobným způsobem okresního kola Olympiády, které pořádá Základní škola UNESCO v Uherském Hradišti. Přejeme jim hodně úspěchů, gratulujeme i dalším žákyním na medailových pozicích a děkujeme všem soutěžícím za účast a předvedené výkony.

Napsal Mgr. Miloš Barták