Předměty

Na naší škole se vyučují předměty povinné, nepovinné i volitelné.

Zde je stručný přehled.

AnJAnglický jazyk
CvČCvičení z českého jazyka
CvMCvičení z matematiky
ČjLČeský jazyk a literatura
ČspČlověk a svět práce
DějDějepis
DruDružina
DysDyslektický
FyzFyzika
HvHudební výchova
ChChemie
IKTInformační a komunikační technologie
MatMatematika
NábNáboženství
NěJNěmecký jazyk
Pracovní činnosti
PrvPrvouka
PříPřírodopis
PřvPřírodověda
Pschkonzultace psychologa
RuJRuský jazyk
SpHSportovní hry
TvTělesná výchova
VkOVýchova k občanství
VkZVýchova ke zdraví
VlaVlastivěda
VvVýtvarná výchova
ZemZeměpis
ZTvZdravotní tělesná výchova