Informatika

Pro výuku informatiky žáků naší školy slouží odborná učebna vybavená počítači zapojených do školní sítě LAN, která umožňuje jak lokální výuku, tak i výuku pomocí síťových výukových programů od firmy TERASOFT, DIDAKTA, SILCOM.. a díky dataprojektoru je využitelná i v jiných předmětech. V učebně máme i pracovní stůl, kde si žáci mohou počítače doslova i rozmontovat.

Zapojení počítačů v učebně informatiky poskytuje žákům i přístup na INTERNET, kde mohou sledovat nejnovější trendy a vyhledávat informace a výukové materiály na této celosvětové síti – soudobém informačním fenoménu.

 

rozvrh hodin na učebně informatiky

na učebně probíhá výuka informatiky podle pevného rozvrhu,

výuka ostatních předmětů probíhá pak dle týdenního plánování v neobsazených hodinách učebny.

platný od 1. září 2018

učební dokumenty ke stažení

při výuce je důležitý výklad učitele, audiovizuální pomůcky, názorné ukázky a praktická cvičení. Proto zde mají naši žáci možnost si doma stáhnout a případně i vytisknout spousty učebních materiálů.

 

počítače a Evropská unie

ECDL – European Computer Driving Licence je mezinárodně uznávaná metoda pro ověřování počítačové gramotnosti. Zjišťuje pomocí praktických testů, zda je libovolná osoba schopna využívat základní informační a komunikační technologie alespoň na takové úrovni, která odpovídá mezinárodně dohodnuté definici počítačové gramotnosti. Úspěšným složením zkoušek získáváte mezinárodně platné vysvědčení.

ukázka testu ke stažení zde