Preventivní program Trénuj mozek!

Ve čtvrtek 13.října si žáci šestého ročníku roztočili své mozkové závity s paní Evou Fruhwirtovou. Program byl zaměřen na posílení kognitivních funkcí mozku s využitím moderních softwarů na trénink mozku, neurotechnologií a mozkohraček. Žáci byli rozděleni do skupin a na jednotlivých stanovištích si vyzkoušeli chytré hry, hlavolamy zaměřené na koncentraci, paměť, logiku, verbální myšlení a prostorovou představivost.

Napsala PaedDr. Brázdilová Katarína