Přihlášení obědů

Přihlášení obědů pro žáky po ukončení karantény je zcela v kompetenci rodičů, vzhledem k různým termínům ukončování karantén. Pro přihlášení na následující den nelze využít objednávkový systém a musíte kontaktovat přímo vedoucí ŠJ.

Děkujeme za pochopení.