Recitační soutěž na 2. stupni

Na recitační soutěži žáků druhého stupně se již stalo tradicí, že kromě básní recitátoři interpretují také prozaické texty. Nejinak tomu bylo také na letošní soutěži konané v polovině února.
Vystupující se vždy nejprve stručně představili a poté se pustili do svého přednesu. Jak už je zvykem, repertoár byl opět široký. Vystupující přednesli bohatou škálu textů – od Žáčkových a Seifertových básní až po Malého prince od Antoina de Saint-Exupéryho. Výkony žáků byly různé, v některých případech hrála velkou roli tréma, nicméně se zde našlo hned několik talentů. Po vystoupení všech žáků čekal porotu složenou z češtinářů nelehký úkol – určit vítěze a rozhodnout, kdo nás bude reprezentovat na okresním kole.

A jak to dopadlo?

V kategorii 6. ročníku se o první místo podělily Veronika Mátlová (6.B) a Lucie Kadlčková (6.B). Na druhém místě se umístila Melánie Juřeníková (6.A) a třetí místo v této kategorii obsadil Jakub Křápek (6.B).

Ve druhé kategorii, kterou tvořili žáci 7. ročníku, zvítězila Natálie Páčová (7.B) s textem od  Jiřího Žáčka, druhé místo obsadila Nela Svojsíková (7.B) a na třetím místě se umístil Josef Jelének (7.A).

Účastnit se recitační soutěže chce velkou odvahu, proto ještě jednou všem děkujeme za účast a vítězům gratulujeme. 

Napsala Mgr. Eliška Angerová