Provozní informace

PŘECHÁZÍME NA INTERNETOVÉ ODHLAŠOVÁNÍ A PŘEHLAŠOVÁNÍ STRAVY

od poloviny září již funguje internetové odhlašování a přehlašování obědů

přístup najdete v sekci Jídelna – submenu- Registrace obědů

NOVÉ ČÍSLO ÚČTU na inkasní platbu: 86- 3952250297/0100

Souhlas s inkasem je nutné zadat už od září!


 

oběd na následující den bude možné změnit nebo zrušit nejpozději do 8:00 předchozího pracovního dne
(oběd na středu musíte zrušit nebo změnit nejpozději v úterý do 8:00 a oběd na pondělí už v pátek do 8:00)


ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ PŘES TERMINÁL NA CHODBĚ JE JIŽ NEFUNKČNÍ 

Jídelníček je vždy uveřejněn s předstihem, takže si v klidu z domova obědy zadáte nebo zrušíte na týden nebo dopředu. Stále platí režim, že jste přihlášeni na celý školní rok.  Pokud změnu nevyužijete, paltí vždy 1. chod.


školní jídelna při ZŠ v Hluku oznamuje rodičům, že s platností od 1.1.2017
stanovuje cenu za obědy pro žáky následovně

  7 – 10 let …… 22,- Kč
11 – 14 let …… 25,- Kč
15 – 18 let ……. 28,- Kč

rozhodujícím faktorem je věk žáka, který dovrší v daném školním roce.

 

vydávání obědů

cizí strávníci                                  11:15 – 12:00
žáci a zaměstnanci školy        12:00 – 14:00

 

chod školní jídelny

před začátkem školního roku se žáci ke stravování přihlašují
evidence obědů probíhá pomocí elektronických čipů
odhlašování obědů probíhá den dopředu
telefon: 572 581 305

v době výdeje obědů je v jídelně zajištěn pedagogický dozor

 

Němečková Ludmila
vedoucí ŠJ

 

zde jsou:   provozní řád školní jídelny ,   vyhláška o alergenech a   přehled alergenů