Školní poradna

výchovný poradce: Mgr. Radka Kremrová

telefon: 721 030 226
e-mail: kremrovara@zshluk.cz

 • koordinace poradenských služeb ve škole
 • pomoc při výběru střední školy a volbě povolání
 • organizace péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
 • pomoc při řešení výchovných a výukových problémů

konzultační hodiny: ÚT 14:00 – 15:00 hod.,  jinak dle domluvy


školní psycholog: Bc. Martina Bělohradová

telefon: 720 027 584
e-mail: psycholog@zshluk.cz

 • konzultace pro rodiče při výchovných a výukových problémech žáků
 • individuální pomoc žákům při řešení problémů
 • práce s třídními kolektivy
 • kdy navštívit psychologa

    konzultační hodiny: po domluvě a pravidelně PO 7:00 – 15:00, ÚT  7:00 – 15:30,  ST 12:00 – 16:30


metodik prevence: Mgr. Marie Cibulková

telefon: 721 030 175

 • prevence a řešení sociálně patologických jevů jako jsou kouření, užívání alkoholu a drog, projevy šikanování mezi žáky, rasismu apod.

konzultační hodiny: po předchozí domluvě


Školní speciální péče: Mgr. Dagmar Nemášová

email: nemasovada@zshluk.cz

 • individuální i skupinová reedukace specifických poruch učení
 • konzultace pro rodiče dětí s poruchami učení (např. dyslexie, dysgrafie)

konzultační hodiny: ČT 14:00 -15:00, popř. po předchozí domluvě