Školní poradenské pracoviště

Výchovný poradce: Mgr. Radka Kremrová

telefon: 721 030 226 

e-mail: kremrovara@zshluk.cz

 • koordinace poradenských služeb ve škole
 • pomoc při výběru střední školy a volbě povolání
 • organizace péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
 • pomoc při řešení výchovných a výukových problémů

konzultační hodiny: ÚT 14:00 – 15:00 hod.,  jinak dle domluvy


Školní psycholog: Bc. Jan Franc, DiS.

telefon: 702 278 836

e-mail: francja@zshluk.cz

 • poradenské služby pro žáky a rodiče
 • poskytování krizové intervence žákům a třídám
 • skupinová práce s třídními kolektivy
 • aktivity zaměřené na podporu třídního a školního klimatu
 • preventivní programy
 • pomoc při výběru střední školy a volbě povolání (pro žáky 8. a 9. ročníku možnost si vyzkoušet metody zaměřené na volbu povolání)

    konzultační hodiny: PO: 8:30-15:00, ÚT: 8:30-15:00, ČT: 8:30-15:00

Online konzultace po předchozí domluvě.


Metodik prevence: PaedDr. Katarína Brázdilová

telefon: 721 030 226

e-mail: brazdilovaka@zshluk.cz

 • prevence a řešení sociálně patologických jevů jako jsou kouření, užívání alkoholu a drog, projevy šikanování mezi žáky, rasismu apod.

konzultační hodiny: po předchozí domluvě


Školní speciální péče: Mgr. Dagmar Nemášová

email: nemasovada@zshluk.cz

 • individuální i skupinová reedukace specifických poruch učení
 • konzultace pro rodiče dětí s poruchami učení (např. dyslexie, dysgrafie)

konzultační hodiny: ST 12:30 -13:30 v dyslektickém kabinetu