Školní poradna

Výchovný poradce: Mgr. Radka Kremrová

telefon: 721 030 226

e-mail: kremrovara@zshluk.cz

  • koordinace poradenských služeb ve škole
  • pomoc při výběru střední školy a volbě povolání
  • organizace péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
  • pomoc při řešení výchovných a výukových problémů

konzultační hodiny: ÚT 14:00 – 15:00 hod.,  jinak dle domluvy


Školní psycholog: Mgr. Martina Bělohradová

telefon:  720 027 584 e-mail: psycholog@zshluk.cz

  • konzultace pro rodiče při výchovných a výukových problémech žáků
  • individuální pomoc žákům při řešení problémů
  • práce s třídními kolektivy

    konzultační hodiny: ÚT  7:00 – 16:30,  ST 7:00 – 16:30


Metodik prevence: PaedDr. Katarína Brázdilová

telefon: 721 030 226 e-mail: brazdilovaka@zshluk.cz

  • prevence a řešení sociálně patologických jevů jako jsou kouření, užívání alkoholu a drog, projevy šikanování mezi žáky, rasismu apod.

konzultační hodiny: po předchozí domluvě


Školní speciální péče: Mgr. Dagmar Nemášová

email: nemasovada@zshluk.cz

  • individuální i skupinová reedukace specifických poruch učení
  • konzultace pro rodiče dětí s poruchami učení (např. dyslexie, dysgrafie)

konzultační hodiny: ÚT 13:00 -14:00 v dyslektickém kabinetu