Školní poradenské pracoviště

Výchovný poradce: Mgr. Radka Kremrová

telefon: 721 030 226 

e-mail: kremrovara@zshluk.cz

  • koordinace poradenských služeb ve škole
  • pomoc při výběru střední školy a volbě povolání
  • organizace péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
  • pomoc při řešení výchovných a výukových problémů

konzultační hodiny: ST 14:00 – 15:00 hod.,  jinak dle domluvy


Metodik prevence: PaedDr. Katarína Brázdilová

telefon: 725 157 322

e-mail: brazdilovaka@zshluk.cz

  • prevence a řešení sociálně patologických jevů jako jsou kouření, užívání alkoholu a drog, projevy šikanování mezi žáky, rasismu apod.

konzultační hodiny: po předchozí domluvě


Školní speciální péče: Mgr. Dagmar Nemášová

email: nemasovada@zshluk.cz

  • individuální i skupinová reedukace specifických poruch učení
  • konzultace pro rodiče dětí s poruchami učení (např. dyslexie, dysgrafie)

konzultační hodiny: dle domluvy


Informace pro rodiče: 

Novinky v návykových látkách – P. Horyanský