Úřední den v době letních prázdnin

Úřední den během letních prázdnin je stanoven na úterý od 09:00 do 11:00 hodin.