Úřední den v době prázdnin

Úřední den během prázdnin bude v úterý od 10:00 do 13:00 hodin.