Žákovský parlament


Pro vedení naší školy a učitele jsou názory žáků na dění ve škole důležité, proto se snažíme žákům poskytnout možnost vyjádřit se ke všemu, co se jejich života ve škole týká. To je také důvodem, proč byl na naší škole zřízen žákovský parlament. 

Jeho funkcí je:

  • aktivně se zapojovat do školního života a podílet se na chodu a rozvoji školy
  • spolupodílet se na řešení problémů školy, vzniklých v rámci vyučování i mimo něj
  • uspokojovat návrhy a přání žáků
  • komunikovat s pedagogickými pracovníky i vedením školy
  • reprezentovat naši školu

Jeho zástupci jsou:

  • žáci, kteří jsou ochotni věnovat svůj čas ve prospěch školy a udělat něco navíc

Tvoří ho:

  • zástupci z 3. – 9. tříd

Pravidelné schůzky:

  • se konají pravidelně jednou za 14 dní (v suchých týdnech) v prostorách školní knihovny

Zvolení zástupci žákovského parlamentu pro školní rok 2019/2020

3.A PODŠKUBKA Daniel 
3.B SKUČEK Vojtěch
4.A DOHNAL Jiří
4.B PÍŠŤKOVÁ Andrea
5.A JELÉNKOVÁ Marie
5.B BLAHA Filip
6.A TROJEK Štěpán
6.B MACHÁČKOVÁ Lucie
7.A HÁJÍČKOVÁ Darina
7.B MÁTLOVÁ Veronika
8.A DUFKOVÁ Agáta
8.B PÁČOVÁ Natálie
9.A STAŠKOVÁ Tereza
9.B ŠMEJDÍŘOVÁ Anna