Zápis k základnímu vzdělávání pro ukrajinské děti/ Зарахування до базової освіти українських дітей

Základní vzdělávání se uskutečňuje v základní škole a je určeno pro děti od 6 let. Povinná školní docházka trvá 9 školních roků. Ve školním roce 2021/22 se povinná školní docházka vztahuje na děti narozené v období od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2015. Od září 2022 se povinná školní docházka bude vztahovat na děti narozené v období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.

Pokud se vašeho dítěte týká zahájení povinné školní docházky v 1. třídě od září 2022, je třeba jej přihlásit k zápisu do základní školy. Pro občany Ukrajiny přicházející do ČR v souvislosti s ozbrojeným konfliktem je stanoven termín zápisu do Základní školy Hluk na 2. června 2022 od 14.00 do 16.00 hod.


Основна освіта відбувається в початковій школі і розрахована на дітей від 6 років. Обов’язкове відвідування школи триває 9 навчальних років. У 2021/22 навчальному році обов’язкове відвідування школи поширюється на дітей, народжених у період з 1 вересня 2006 року по 31 серпня 2015 року. З вересня 2022 року обов’язкове відвідування школи поширюється на дітей, народжених у період з 1 вересня 2015 року по 31 серпня, 2016 рік.

Якщо ваша дитина зацікавлена ​​в тому, щоб з вересня 2022 року вступити в обов’язкову школу в 1-му класі, вона повинна записатись до початкової школи. Для громадян України, які приїжджають до Чеської Республіки у зв’язку із збройним конфліктом, терміном зарахування до Глукської початкової школи встановлено 2 червня 2022 року з 14:00 до 16:00.


Dokumenty k zápisu:

  • Žádost o přijetí
  • Osobní dotazník
  • Rodný list dítěte/pas
  • Pas zákonného zástupce/rodiče

Документи для реєстрації: