Sportovní den žáků 1. stupně

V pondělí 24. června se konal sportovní den žáků 1. stupně.  Na začátku si žáci zaběhli tradiční olympijský běh okolo Zelnic a pak se po třídách rozešli na jednotlivá stanoviště, kde si postupně vyzkoušeli badminton, házenou, fotbal, beeball, biatlon, vybíjenou, přehazovanou a florbal. 

Napsala Mgr. Štěpánka Pavlicová