Dokumenty pro rodiče

Každá společnost se řídí zákony, vyhláškami a pravidly. I školy mají svoje pravidla a nařízení, která se musí respektovat. Slouží ke správnému fungování a určují vzájemnou komunikaci školy a pedagogů s rodiči, žáky a veřejností.

Školní docházka je povinná, proto například, je potřebné o každé uvolnění dítěte předem požádat.

Pro rodiče jsou zde připravené ke stažení oficiální formuláře pro různé situace.

Zde si vyberte formulář pro požadovaný úkon:

Zařazení žáka do ZTV žádost o zařazení do zdravotní tělesné výchovy
Uvolnění žáka ze školy žádost rodičů o uvolnění žáka ze školy
Odchod žáka ze školy žádost rodičů o samostatný odchod žáka ze školy
Uvolnění z hodiny TV žádost rodičů o uvolnění z hodiny tělocviku
Informované souhlasy formulář pro informované souhlasy – GDPR

Zápis do 1. třídy

Dotazník pro rodiče dotazník pro rodiče žáka 1. třídy
Žádost o přijetí žádost rodičů o přijetí dítěte do školy
Žádost o odklad školní docházky žádost o odklad školní docházky dítěte

Nástup do 1. třídy

informované souhlasy informované souhlasy požadované GDPR
zdravotní dotazník zdravotní dotazník
přihláška do školní družiny přihláška do školní družiny na rok 2020-2021
Přihláška do náboženství přihláška dítěte do náboženství