Dokumenty pro rodiče

Každá společnost se řídí zákony, vyhláškami a pravidly. I školy mají svoje pravidla a nařízení, která musí respektovat. Slouží ke správnému fungování a určují vzájemnou komunikaci školy a pedagogů s rodiči, žáky a veřejností.

Školní docházka je povinná, proto například, je potřebné o každé uvolnění dítěte předem požádat.

pro rodiče jsou zde připravené ke stažení oficiální formuláře pro různé situace

 

zde si vyberte formulář pro požadovaný úkon

Informovaný souhlas svolení pro individuální konzultace s žáky
zařazení žáka do ZTV žádost o zařazení do zdravotní tělesné výchovy
uvolnění žáka ze školy žádost rodičů o uvolnění žáka ze školy
odchod žáka ze školy žádost rodičů o samostaný odchod žáka ze školy
uvolnění z hodiny TV žádost rodičů o uvolnění z hodiny tělocviku
informované souhlasy formulář pro informované souhlasy – GDPR

 

zápis do 1. třídy

dotazník pro rodiče dotazník pro rodiče žáka 1. třídy
žádost o přijetí do školy žádost rodičů o přijetí dítěte do školy
žádost o odklad školní docházky žádost o odklad školní docházky dítěte

 

nástup do 1. třídy

rozdělení dětí do 1 tříd rozdělení žáků do tříd 1. ročníku
informované souhlasy informované souhlasy požadované GDPR
pomůcky do 1třídy informace pro rodiče a žáky 1. třídy
zdravotní dotazník zdravotní dotazník
přihláška do školní družiny přihláška do školní družiny na rok 2019-20
přihláška do náboženství přihláška dítěte do náboženství