Dokumenty pro rodiče

Každá společnost se řídí zákony, vyhláškami a pravidly. I školy mají svoje pravidla a nařízení, která se musí respektovat. Slouží ke správnému fungování a určují vzájemnou komunikaci školy a pedagogů s rodiči, žáky a veřejností.

Školní docházka je povinná, proto například, je potřebné o každé uvolnění dítěte předem požádat.

Zde si vyberte formulář pro požadovaný úkon:

Zařazení žáka do ZTV žádost o zařazení do zdravotní tělesné výchovy
Uvolnění žáka ze školy žádost rodičů o uvolnění žáka ze školy
Odchod žáka ze školy žádost rodičů o samostatný odchod žáka ze školy
Uvolnění z hodiny TV žádost rodičů o uvolnění z hodiny tělocviku
Informovaný souhlas formulář pro informované souhlasy – GDPR

Zápis do 1. třídy

Dotazník pro zákonné zástupce dotazník pro rodiče žáka 1. třídy
Žádost o přijetí žádost rodičů o přijetí dítěte do školy
Žádost o přijetí žádost o odklad školní docházky dítěte
Заява про зарахування дитини Заява про зарахування дитини до початкової школи
Заява про відстрочку обов’язкової шкільної освіти Заява про відстрочку обов’язкової шкільної освіти

Nástup do 1. třídy

informované souhlasy informované souhlasy požadované GDPR
zdravotní dotazník zdravotní dotazník
přihláška do školní družiny přihláška do školní družiny 
Přihláška do náboženství přihláška dítěte do náboženství