Třídní schůzky

termíny schůzektyp schůzky
8. září 2020 1. ročník
3. prosince 2020 konzultační odpoledne
25. března 2021 třídní schůzky rodičů
6. května 2021 konzultační odpoledne

Uvedené termíny byly schváleny pedagogickou radou. Z provozních důvodů může dojít ke změně. Případné změny budou vždy zapsány v žákovských knížkách žáků.

Schůzky mohou být zrušeny v případě nepříznivé epidemiologické situaci.