Třídní schůzky

termíny schůzek typ schůzky
8. září 2020  1. ročník
3. prosince 2020  konzultační odpoledne
25. března 2021  třídní schůzky rodičů
6. května 2021  konzultační odpoledne

Uvedené termíny byly schváleny pedagogickou radou. Z provozních důvodů může dojít ke změně. Případné změny budou vždy zapsány v žákovských knížkách žáků.

Schůzky mohou být zrušeny v případě nepříznivé epidemiologické situaci.