Třídní schůzky

Pravidelné schůzky pedagogů s rodiči slouží nejenom k řešení problémů s kázní či prospěchem,
ale slouží i k vzájemné informovanosti a seznámení rodičů s prostředím,
což přispívá ke zlepšování vzdělávání našich školáků.

termíny schůzek typ schůzky
4. září 2019  1. ročníky
12. září 2019  ostatní ročníky, 7. ročníky navíc informace k LVVZ
12. prosince 2019  konzultační odpoledne
26. března 2020  třídní schůzky rodičů
14. května 2020  konzultační odpoledne

Uvedené termíny byly schváleny pedagogickou radou. Z provozních důvodů může dojít ke změně.
Případné změny budou vždy zapsány v žákovských knížkách žáků.