Třídní schůzky

Pravidelné schůzky pedagogů s rodiči slouží nejenom k řešení problémů s kázní či prospěchem,
ale slouží i k vzájemné informovanosti a seznámení rodičů s prostředím,
což přispívá ke zlepšování vzdělávání našich školáků.

termíny schůzek obsah
4. září 2018  1. ročníky
6. září 2018  2. A
13. září 2018  ostatní ročníky, 7. ročníky navíc informace k LVVZ
6. prosince 2018  konzultační odpoledne
21. března 2019  třídní schůzky rodičů
16. května 2019  konzultační odpoledne

Uvedené termíny byly schválené pedagogickou radou. Z provozních důvodů může dojít ke změně.
Případné změny budou vždy zapsány v žákovských knížkách žáků.