Třídní schůzky

termíny schůzek       typ schůzky
6. září 2022  1. ročník
15. září 2022  2. – 9. ročník
1. prosince 2022  konzultační odpoledne
30. března 2023  třídní schůzky rodičů
4. května 2023  konzultační odpoledne

Uvedené termíny byly schváleny pedagogickou radou. Z provozních důvodů může dojít ke změně. Případné změny budou vždy zapsány v žákovských knížkách žáků.

Schůzky mohou být zrušeny v případě nepříznivé epidemiologické situaci.