Třídní schůzky

termíny schůzek typ schůzky
7. září 2021  1. ročník
16. září 2021  2. – 9. ročník
2. prosince 2021  konzultační odpoledne
31. března 2022  třídní schůzky rodičů
5. května 2021  konzultační odpoledne

Uvedené termíny byly schváleny pedagogickou radou. Z provozních důvodů může dojít ke změně. Případné změny budou vždy zapsány v žákovských knížkách žáků.

Schůzky mohou být zrušeny v případě nepříznivé epidemiologické situaci.