Třídní schůzky

termíny schůzek       typ schůzky
7. září 2023  1. ročník
14. září 2023  2. – 9. ročník
30. listopadu 2023  konzultační odpoledne
21. března 2024  třídní schůzky rodičů
16. května 2024  konzultační odpoledne

Uvedené termíny byly schváleny pedagogickou radou. Z provozních důvodů může dojít ke změně. Případné změny budou vždy zapsány v Bakalářích.