Zaměstnanci školy

 

Vedení školy funkce e-mail
Mgr. Jančíková Jitka ředitelka školy reditelka@zshluk.cz
Mgr. Říhová Magdalena  zástupce ředitele rihovama@zshluk.cz
PaedDr. Brázdilová Katarína zástupce ředitele – metodik prevence brazdilovaka@zshluk.cz
Mgr. Kremrová Radka zástupce ředitele – výchovný poradce  kremrovara@zshluk.cz

 

Třídní učitel třída e-mail
Mgr. Jackivová Hana 1.A jackivovaha@zshluk.cz
Mgr. Nemášová Dagmar 1.B nemasovada@zshluk.cz
Mgr. Fridrichová Pavlína 2. A fridrichovapa@zshluk.cz
Mgr. Tomaštíková Monika 2. B tomastikovamo@zshluk.cz
Mgr. Sovišová Petra 3. A sovisovape@zshluk.cz
Mgr. Mezírková Klára 3.B mezirkovakl@zshluk.cz
Mgr. Masaříková Markéta 4.A masarikovama@zshluk.cz
Mgr. Bílková Veronika  4.B bilkovave@zshluk.cz
Mgr. Magda Frolcová 5.A frolcovama@zshluk.cz
Mgr. Kubišová Eva 5.B kubisovaev@zshluk.cz 
Mgr. Barták Miloš 6.A bartakmi@zshluk.cz
Mgr. Pavlicová Štěpánka 6.B pavlicovast@zshluk.cz
Mgr. Kremrová Radka 7.A kremrovara@zshluk.cz
Mgr. Mahdal Lukáš 7.B mahdallu@zshluk.cz
Mgr. Zapletalová Jana 8.A zapletalovaja@zshluk.cz
Mgr. Prajzová Petra 8.B prajzovape@zshluk.cz
Mgr. Ryšková Romana 9.A ryskovaro@zshluk.cz
Mgr. Pospíšková Romana 9.B indrovaro@zshluk.cz

 

Netřídní učitelé vyučované předměty e-mail
PaedDr. Brázdilová Katarína M – Př brazdilovaka@zshluk.cz
Mgr. Junášková Iva ČJ – DĚ – VKO junaskovaiv@zshluk.cz
Mgr. Kadlček Jakub Z – VKO – INF kadlcekja@zshluk.cz
Mgr. Křížková Monika AJ -DĚ krizkovamo@zshluk.cz
Mgr. Machala Ondřej TV – VKZ machalaon@zshluk.cz
Mgr. Novotná Eliška INF novotnael@zshluk.cz

 

Asistenti pedagoga  zařazení e-mail
Bc. Hostýnková Sofia 9.B hostynkovaso@zshluk.cz
Kočí Šárka 7.B kocisa@zshluk.cz
Kolísková Adéla 4.B koliskovaad@zshluk.cz 
Pavlušová Lenka 7.A pavlusovale@zshluk.cz
Trojková Irena 8.B trojkovair@zshluk.cz

 

Školní družina zařazení e-mail
Šáchová Ivana vedoucí ŠD sachovaiv@zshluk.cz
Machalová Jana vychovatelka ŠD machalovaja@zshluk.cz

 

Správní zaměstnanci zařazení e-mail
Šimová Klára asistent administrativy simovakl@zshluk.cz
Němečková Ludmila vedoucí ŠJ jidelna@zshluk.cz
Hájek Petr školník skolnik@zshluk.cz