Zaměstnanci školy

Vedení školy

funkce

e-mail

Jančíková Jitka

ředitelka školy

reditelka@zshluk.cz

Říhová Magdalena

zástupce ředitele

rihovama@zshluk.cz

 

Třídní učitel

předměty

e-mail

Jackivová Hana

1.A

jackivovaha@zshluk.cz

Nemášová Dagmar

1.B

nemasovada@zshluk.cz

Fridrichová Pavlína

2.A

fridrichovapa@zshluk.cz

Tomaštíková Monika

2.B

tomastikovamo@zshluk.cz

Sovišová Petra

3.A

sovisovape@zshluk.cz

Koubková Marcela

3.B

koubkovama@zshluk.cz

Kročová Helena

4.A

krocovahe@zshluk.cz

Kubišová Eva

4.B

kubisovaev@zshluk.cz

Bílková Veronika

5.A

bilkovave@zshluk.cz

Prajzová Petra

5.B

prajzovape@zshluk.cz

Ryšková Romana

6.A

ryskovaro@zshluk.cz

Indrová Romana

6.B

indrovaro@zshluk.cz

Brázdilová Katarína

7.A

brazdilovaka@zshluk.cz

Cibulková Marie

7.B

cibulkovama@zshluk.cz

Pavlicová Štěpánka

8.A

pavlicovast@zshluk.cz

Barták Miloš

8.B

bartakmi@zshluk.cz

Kremrová Radka

9.A

kremrovara@zshluk.cz

Zapletalová Jana

9.B

zapletalovaja@zshluk.cz

 

Netřídní učitelé

předměty

e-mail

Grebeň Michal

ČJ – D

grebenmi@zshluk.cz

Kudrnová Eliška 

1. stupeň – speciální pedagogika 

kudrnovael@zshluk.cz 

Mahdal Lukáš

ČJ – OV – HV

mahdallu@zshluk.cz

Machala Ondřej

TV – VKZ

machalaon@zshluk.cz

Masaříková Markéta

1.st. – NEJ – ANJ

masarikovama@zshluk.cz

Žajdlík Pavel

Dílny

zajdlikpa@zshluk.cz

 

Asistenti pedagoga 

zařazení

e-mail

Hostýnková Sofia

6.B

hostynkovaso@zshluk.cz

Kočí Šárka

4.B

kocisa@zshluk.cz

Kotačková Kamila 

5.B

kotackovaka@zshluk.cz 

Marková Vendula 

4.A

markovave@zshluk.cz

Trojková Irena 

8.B

trojkovair@zshluk.cz

 

Školní družina

zařazení

e-mail

Šáchová Ivana

vedoucí ŠD

sachovaiv@zshluk.cz

Machalová Jana

vychovatelka ŠD

machalovaja@zshluk.cz

 

Správní zaměstnanci 

zařazení

e-mail

Franc Jan

školní psycholog

francja@zshluk.cz

Kotačková Tereza

asistent administrativy

kotackovate@zshluk.cz

Němečková Ludmila

vedoucí ŠJ

jidelna@zshluk.cz

Hájek Petr

školník 

skolnik@zshluk.cz