Zaměstnanci školy

 

Vedení školy

funkce

e-mail

Mgr. Jančíková Jitka

ředitelka školy

reditelka@zshluk.cz

Mgr. Říhová Magdalena

zástupce ředitele

rihovama@zshluk.cz

 

Třídní učitel

předměty

e-mail

Mgr. Sovišová Petra

1.A

sovisovape@zshluk.cz

Mgr. Koubková Marcela 

1.B

koubkovama@zshluk.cz

Mgr. Jackivová Hana

2.A

jackivovaha@zshluk.cz

Mgr. Nemášová Dagmar

2.B

nemasovada@zshluk.cz

Mgr. Fridrichová Pavlína

3.A

fridrichovapa@zshluk.cz

Mgr. Tomaštíková Monika

3.B

tomastikovamo@zshluk.cz

Mgr. Bílková Veronika 

4.A

bilkovave@zshluk.cz

Mgr. Masaříková Markéta

4.B

masarikovama@zshluk.cz

Mgr. Kremrová Radka

5.A

kremrovara@zshluk.cz

Mgr. Kubišová Eva

5.B

kubisovaev@zshluk.cz

Mgr. Zapletalová Jana

6.A

zapletalovaja@zshluk.cz

Mgr. Prajzová Petra

6.B

prajzovape@zshluk.cz

Mgr. Ryšková Romana

7.A

ryskovaro@zshluk.cz

Mgr. Indrová Romana

7.B

indrovaro@zshluk.cz

PaedDr. Brázdilová Katarína

8.A

brazdilovaka@zshluk.cz

Mgr. Cibulková Marie

8.B

cibulkovama@zshluk.cz

Mgr. Pavlicová Štěpánka

9.A

pavlicovast@zshluk.cz

Mgr. Barták Miloš

9.B

bartakmi@zshluk.cz

 

Netřídní učitelé

předměty

e-mail

Mgr. Junášková Iva

ČJ – VKO – DĚ

junaskovaiv@zshluk.cz

Mgr. Křížková Monika

AJ -DĚ

varmuzovamo@zshluk.cz

Mgr. Mahdal Lukáš

ČJ – VKO – HV

mahdallu@zshluk.cz

Mgr. Machala Ondřej

TV – VKZ

machalaon@zshluk.cz

Mgr. Žajdlík Pavel

Dílny

zajdlikpa@zshluk.cz

 

Asistenti pedagoga 

zařazení

e-mail

Hostýnková Sofia

7.B

hostynkovaso@zshluk.cz

Kočí Šárka

5.B

kocisa@zshluk.cz

Kolísková Adéla

2.B

koliskovaad@zshluk.cz 

Pavlušová Lenka

5.A

pavlusovale@zshluk.cz

Trojková Irena 

9.B

trojkovair@zshluk.cz

Valková Ilona

 6.B

valkovail@zshluk.cz

 

Školní družina

zařazení

e-mail

Šáchová Ivana

vedoucí ŠD

sachovaiv@zshluk.cz

Machalová Jana

vychovatelka ŠD

machalovaja@zshluk.cz

 

Správní zaměstnanci 

zařazení

e-mail

Franc Jan

školní psycholog

francja@zshluk.cz

Kotačková Tereza

asistent administrativy

kotackovate@zshluk.cz

Němečková Ludmila

vedoucí ŠJ

jidelna@zshluk.cz

Hájek Petr

školník 

skolnik@zshluk.cz