Zaměstnanci školy

Z důvodů ochrany proti spamu jsou v e-mailových adresách zaměstnanců znaky@ – zavináč zablokované.
Při kliknutí na e-mailovou adresu v tabulce zaměstnanců školy se otevře okno e-mailového klienta,
ale v jeho adrese bude tento symbol blokován hranatými závorkami [-].
Tyto si prosím odstraňte a nahraďte symbolem @.
Jinak adresa a tedy posílání nefunguje!

 

Vedení školy funkce e-mail
Jančíková Jitka ředitelka školy reditelka@zshluk.cz
Říhová Magdalena zástupce ředitele rihovama@zshluk.cz
Třídní učitel třída e-mail
Fridrichová Pavlína 1.A fridrichovapa@zshluk.cz
Tomaštíková Monika 1.B tomastikovamo@zshluk.cz
Sovišová Petra 2.A sovisovape@zshluk.cz
Koubková Marcela 2.B koubkovama@zshluk.cz
Jackivová Hana 3.A jackivovaha@zshluk.cz
Nemášová Dagmar 3.B nemasovada@zshluk.cz
Bílková Veronika 4.A bilkovave@zshluk.cz
Řiháková Magda 4.B rihakovama@zshluk.cz
Kubišová Eva 5.A kubisovaev@zshluk.cz
Hrdinová Michaela 5.B hrdinovami@zshluk.cz
Brázdilová Katarína 6.A brazdilovaka@zshluk.cz
Angerová Eliška  6.B angerovael@zshluk.cz
Pavlicová Štěpánka 7.A pavlicovast@zshluk.cz
Barták Miloš 7.B bartakmi@zshluk.cz
Kremrová Radka 8.A kremrovara@zshluk.cz
Zapletalová Jana 8.B zapletalovaja@zshluk.cz
Indrová Romana 9.A indrovaro@zshluk.cz
Cibulková Marie 9.B cibulkovama@zshluk.cz
Netřídní učitelé předměty e-mail
Mahdal Lukáš Čj – OV – HV mahdallu@zshluk.cz
Machala Ondřej TV – VKZ machalaon@zshluk.cz
Masaříková Markéta 1.st. – NEJ – ANJ masarikovama@zshluk.cz
Ryšková Romana  Čj – Rj – VV ryskovaro@zshluk.cz
Žajdlík Pavel Zem -TV zajdlikpa@zshluk.cz
Asistenti pedagoga  zařazení e-mail
Hostýnková Sofia 5.B hostynkovaso@zshluk.cz
Janovská Anna  3.B janovskaan@zshluk.cz
Kudrnová Eliška  8.A kudrnovael@zshluk.cz 
Marková Vendula  3.A markovave@zshluk.cz
Trojková Irena  7.B trojkovair@zshluk.cz
Školní družina zařazení e-mail
Šáchová Ivana vedoucí ŠD sachovaiv@zshluk.cz
Machalová Jana vychovatelka ŠD machalovaja@zshluk.cz
Správní zaměstnanci  zařazení e-mail
Bělohradová Martina  školní psycholog psycholog@zshluk.cz
Kotačková Tereza asistent administrativy kotackovate@zshluk.cz
Němečková Ludmila vedoucí ŠJ jidelna@zshluk.cz
Hájek Petr školník  skolnik@zshluk.cz