Výtvarná galerie

V rubrice „Výtvarná galerie“ naleznete tvorbu našich žáků v hodinách výtvarné výchovy. Rubrika bude v průběhu školního roku doplňována a aktualizována.