Kroužky ve škole

Každoročně zajišťujeme ve spolupráci s DDM Hluk, kde jich je pro všechny velká nabídka.

Naši učitelé a vychovatelé vedou různé kroužky přímo ve škole.

Ve školním roce 2021/2022 jsou to kroužky:

  • logopedický 
  • dramatický
  • sportovní gymnastiky
  • hravá chemie
  • informatika pro děti a dospělé
  • anglický jazyk pro dospělé 

Ve školní družině pracují kroužky:

  • sportovní kroužek ve ŠD (3. – 5. ročník)