Kroužky ve škole

Každoročně zajišťujeme ve spolupráci s DDM Hluk, kde jich je pro všechny velká nabídka. Naši učitelé a vychovatelé vedou různé kroužky přímo ve škole. Ve školním roce 2022/2023 jsou to kroužky:

  • logopedický 
  • sportovní gymnastiky
  • informatika pro děti a dospělé

Ve školní družině pracují kroužky:

  • sportovní kroužek ve ŠD