Kroužky ve škole

Každoročně zajišťujeme ve spolupráci s DDM Hluk, kde jich je pro všechny velká nabídka. Naši učitelé a vychovatelé vedou různé kroužky přímo ve škole. Ve školním roce 2023/2024 jsou to kroužky:

  • logopedický

Ve školní družině pracují kroužky:

  • kroužek tvoření pro 1. ročník
  • sportovní kroužek ve ŠD pro 2. – 3. ročník
  • sportovní kroužek ve ŠD pro 4. – 5. ročník