Kroužky ve škole

Každoročně zajišťujeme ve spolupráci s DDM Hluk, kde jich je pro všechny velká nabídka.

Naši učitelé a vychovatelé vedou různé kroužky přímo ve škole.

Ve školním roce 2020/2021 jsou to kroužky:

  • logopedický 
  • dramatický
  • sportovní gymnastiky
  • hravá chemie
  • informatika pro děti a dospělé

Ve školní družině pracují kroužky:

  • hodina pohybu navíc ve ŠD (dvě skupiny: 1. – 3. ročník, 4. – 5. ročník)