Projekty

Naše škola se zapojuje do různých projektů…

 Zde je stručný přehled:

  • Alenka stůně
  • eTwinnig
  • Česko sportuje
  • OVOV – Odznak všestrannosti olympijských vítězů
  • Sdílené dílny
  • Sebeobrana žáků – pro 2. stupeň
  • Šablony III.
  • Recyklohraní