Školní družina

Při naší základní škole je zřízena i školní družina , kterou navštěvují převážně děti z I. stupně.
Družinu navštěvuje více jak sedmdesát dětí, které se zde zabaví se svými kamarády
a zabaví se jak po stránce sportovní, kulturní, divadelní, tak i rukodělné a tvořivé.

 

Během roku je pro děti připravena spousta zajímavých akcí jako např. olympiády nebo karnevaly,
dobrodružné nocování v družině, tvořivý den zvířátek a spousta jiných.