GDPR

Zákon 110/2019 Sb. zákon č. 106/1999 Sb. a GDPR

Zákon č. 110/2019 Sb.
Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie a k naplnění práva každého na ochranu soukromí upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů.

Zákon č. 106/1999 Sb.
Zákon o svobodném přístupu k informacím.
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje pravidla pro poskytování informací a dále upravuje podmínky práva svobodného přístupu k těmto informacím.

GDRP
Dne 25. 5. 2018 vstupuje v platnost nařízení EU známé pod zkratkou GDPR – General Data Protection Regulation.
Má za cíl zajistit vyšší ochranu dat fyzických osob. Tento předpis se týká všech subjektů, které data FO shromažďují nebo zpracovávají, obecně všech, kdo s nimi mohou přijít do styku. GDPR míří tedy na instituce, firmy ale i jednotlivce, kteří zacházejí s údaji například svých zaměstnanců, zákazníků či dodavatelů

Informujeme zákonné zástupce, že podle aktualizovaného výkladu zpracováváme jejich e-mailové kontakty, které nám dobrovolně poskytli pro vzájemnou komunikaci, na základě právního titulu splnění úkolu ve veřejném zájmu (čl. 6/1/e Obecného nařízení), konkrétně s právním základem mj. v § 22 školského zákona. Proto k tomuto zpracování nepotřebujeme souhlas.


Často kladené otázky ze školství

Metodický výklad k aplikaci pravidel pro ochranu osobních údajů při činnostech školy naleznete v materiálech Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy:

Lze zveřejňovat reportážní a propagační fotografie učitelů, dětí, rodičů a dalších příbuzných nebo i náhodných návštěvníků školou pořádných společných akcí, představení, veřejných vystoupení apod.? Je k tomu potřeba souhlas se zpracováním osobních údajů?

V případech pořizování a zveřejňování reportážních fotografií z činnosti školy (situační záběry z vyučování, soutěží, dílen, veřejných vystoupení žáků apod.) se nejedná o problematiku ochrany osobních údajů, ale o ochranu soukromí, tj. o postup podle ustanovení § 84 a násl. občanského zákoníku, která upravují pořizování a používání podobizny. Souhlas se zpracováním osobních údajů k „ilustračním“ snímkům tedy není třeba vyžadovat.

GDPR nevyžaduje ani souhlas ke stručným doprovodným informacím v tisku či na webu školy zveřejněným z důvodu propagace v rámci školní výuky i výchovy mimoškolní. Taková zveřejňování jsou zpracováními osobních údajů prováděnými z důvodu veřejného zájmu, který škola jako vzdělávací instituce v každodenních činnostech realizuje. Jedná se obvykle o kratší zprávy jako např. „Hanička s Evičkou nám pomohly vyzdobit třídu.“, „Vojtěch Novák z 8. C získal pěkné druhé místo na chemické olympiádě.“ či „Starosta města poděkoval našemu žákovi Liborovi Novákovi za příkladné chování v situaci, kdy na koupališti zachránil tonoucí spolužačku.“ Všechny takové popisy mohou být doprovázeny fotografií.

Obdobnými situacemi mohou být prezentace výrobků a výkresů žáků s uváděním jejich jmen. Uvedené informace je nutno vždy formulovat slušně a osobní údaje uvádět v přiměřeném rozsahu.

Viz. metodický výklad úřadu pro ochranu osobních údajů.


Pověřenec GDPR pro Zlínský kraj: Bc. Jarmila Sládková


Dokumenty ke stažení:

Informace o zpracování údajů

Sazebník úhrad za služby

Výroční zpráva dle zákona 106 za rok 2020

Výroční zpráva dle zákona 106 za rok 2021

Výroční zpráva dle zákona 106 za rok 2022