Školní jídelna

Obědy ve školní jídelně se vydávají pro žáky a zaměstnance školy od 11.40 do 14.00 hodin, pro cizí strávníky v době od 10.45 do 11.30 hodin.

Stravné se hradí zpětně následující měsíc za skutečně odebrané obědy tzv. inkasní platbou na účet u  Komerční banky číslo: 86-3952250297/0100.

 I. kategorie 7 – 10 let 1. – 4. ročník  29 Kč
II. kategorie 11 – 14 let  5. – 8. ročník  32 Kč
III. kategorie 15 – 18 let  9. ročník  34 Kč
Cizí strávníci     85 Kč

Rozhodujícím faktorem pro určení příslušné kategorie je věk žáka v daném školním roce. Školní rok začíná 1. 9. a končí 31. 8.

Dokumenty: Vnitřní řád školní jídelny  Alergeny


emailová adresa: jidelna@zshluk.cz

telefon: 572 581 305

mobil: 732 576 900


Němečková Ludmila
Vedoucí ŠJ