Školní jídelna

při ZŠ je zřízena a provozována i školní jídelna, pro kterou denně vaří v naší kuchyni kolektiv zručných kuchařek,
který všem strávníkům přeje dobrou chuť

 

  • Obědy ve školní jídelně se vydávají pro žáky a zaměstnance školy od 11.40 do 14.00 hodin, pro cizí strávníky v době od 10.45 do 11.30 hodin.
  • Stravné se hradí zpětně následující měsíc za skutečně odebrané obědy tzv. inkasní platbou na účet u  Komerční banky číslo: 86-3952250297/0100.
 I. kategorie7 – 10 let1. – 4. ročník 24,- Kč
II. kategorie11 – 14 let 5. – 8. ročník 26,- Kč
III. kategorie15 – 18 let 9. ročník 28,- Kč

Cizí strávníci                                                                           75,- Kč

Dokumenty: Provozní řád školní jídelny Alergeny


emailová adresa: jidelna@zshluk.cz


Němečková Ludmila
Vedoucí ŠJ