Školní jídelna

při ZŠ je zřízena a provozována i školní jídelna, pro kterou denně vaří v naší kuchyni kolektiv zručných kuchařek,
který všem strávníkům přeje dobrou chuť

 


emailová adresa: jidelna@zshluk.cz


Němečková Ludmila
Vedoucí ŠJ