Školní jídelna

Při ZŠ je zřízena a provozována i školní jídelna, pro kterou denně vaří v naší kuchyni kolektiv zručných kuchařek,
který všem strávníkům přeje dobrou chuť.

 

  • Obědy ve školní jídelně se vydávají pro žáky a zaměstnance školy od 11.40 do 14.00 hodin, pro cizí strávníky v době od 10.45 do 11.30 hodin.
  • Stravné se hradí zpětně následující měsíc za skutečně odebrané obědy tzv. inkasní platbou na účet u  Komerční banky číslo: 86-3952250297/0100.
 I. kategorie 7 – 10 let 1. – 4. ročník  24,- Kč
II. kategorie 11 – 14 let  5. – 8. ročník  26,- Kč
III. kategorie 15 – 18 let  9. ročník  28,- Kč

Cizí strávníci                                                                           75,- Kč

Dokumenty: Provozní řád školní jídelny      Alergeny


emailová adresa: jidelna@zshluk.cz

telefon: 572 581 305

mobil: 732 576 900


Němečková Ludmila
Vedoucí ŠJ