Aktuálně na naší škole

Olympiáda v českém jazyce

23. ledna 2020 se naši žáci zúčastnili již 46. ročníku okresního kola Olympiády v českém jazyce pořádané pro základní a střední školy. Jejím cílem je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními a získat motivaci k dalšímu...

Olympiáda v anglickém jazyce

Až po vánočních prázdninách v první polovině ledna 2020 se konalo školní kolo Olympiády v anglickém jazyce, takže měli vybraní mladší i starší žáci více času na přípravu. Již tradičně absolvovali písemný test s poslechem a poté ústní část, při které se museli představit, mluvit...

Výroba hudebních nástrojů v 6. ročníku

V hudební výchově žáci šestého ročníku na podzim probírali hudební nástroje, jejich dělení a způsob hry na ně. V lednu dostali za úkol nějaký nástroj vyrobit. Podmínkou bylo, že nástroj musí být zhotoven z materiálů, které najdou doma, a měl by vyluzovat...

Preventivní program

Začátkem ledna navštívila naši školu zástupkyně Policie ČR. Žáci druhého ročníku se díky jejímu poutavému vyprávění seznámili s náročnou pracovní náplní policistů a poté si zopakovali pravidla týkající se přecházení vozovky, jízdy na kole a jeho vybavení. Za pozornost a předvedené znalosti...