Vedení školy

ředitelka školy: Mgr. Jitka Jančíková

kontaktní telefon : 572 581309, e-mail: reditelka@zshluk.cz

 • koncepce školy
 • učební plány,učební osnovy
 • odborná a pedagogická úroveň výchovně vzdělávací práce školy
 • personální obsazení
 • efektivní využívání svěřených hospodářských prostředků
 • průběh vzdělávání a výchova žáka
 • zápis dětí do prvního ročníku
 • zařazení dětí do školní jídelny, školní družiny
 • předepsaná dokumentace školy

zástupce ředitele: Mgr. Magdalena Říhová

kontaktní telefon : 572 582335, e-mail: zastupce@zshluk.cz

 • učební plány , učební osnovy
 • rozvrh hodin,školní řád
 • evidence majetku
 • dokumentace školy
 • mimoškolní činnost

asistent administrativy: Bc. Tereza Kotačková

kontaktní telefon : 720 027 584

 • zajišťování pokladních služeb pro potřeby organizace
 • evidence majetku školy
 • výpočet cestovních náhrad podle platných předpisů
 • pomoc žákům při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit
 • organizační, podpůrné a administrativní činnosti a podpora pedagogů
 • zajišťování a evidence pošty
 • přijímání telefonických omluv žáků od 7.30 – 7.55 hod