Vedení školy

ředitelka školy: Mgr. Jitka Jančíková

kontaktní telefon: 572 581 309, e-mail: reditelka@zshluk.cz

 • koncepce školy
 • učební plány, učební osnovy
 • odborná a pedagogická úroveň výchovně vzdělávací práce školy
 • personální obsazení
 • efektivní využívání svěřených hospodářských prostředků
 • průběh vzdělávání a výchova žáka
 • zápis dětí do prvního ročníku
 • zařazení dětí do školní jídelny, školní družiny
 • předepsaná dokumentace školy

zástupce ředitele: Mgr. Magdalena Říhová

kontaktní telefon: 572 582 335, e-mail: zastupce@zshluk.cz

 • učební plány, učební osnovy
 • rozvrh hodin, školní řád
 • evidence majetku
 • dokumentace školy
 • mimoškolní činnost