Aktuálně na naší škole

Nabídka nových kroužků

V letošním školním roce 2019/2020 zavádíme nové zájmové kroužky:  Hodina pohybu navíc pro 1. – 3. ročník, vedoucí kroužku Ing. Stanislav Krejčeřík; úterý 13:30 – 14:30 ve školní tělocvičně  Hodina pohybu navíc pro 4. – 5. ročník, vedoucí kroužku Mgr. Ondřej Machala;...

Sdělení školní jídelny

Od letošního roku dochází ke změně v přihlašování stávajících strávníků – nemusíte vyplňovat přihlášky, jako tomu bylo dříve. Pokud máte nějakou změnu v osobních údajích, nahlásíte je v kanceláři ŠJ.  Všechny děti budou přihlášeny ke stravování od úterý 3. září. Odhlášky obědů,...

Kariérové poradenství

Naše škola se v rámci MAP II (MAS Horňácko – Ostrožsko) zapojila do projektu kariérového poradenství. Spolupracujeme se společností VISC s.r.o. Žáci vyšších ročníků se budou moci zúčastnit exkurzí do firem, provozů a institucí. Lépe se seznámí s různými profesemi, což jim usnadní výběr budoucího...