Vážení rodiče a žáci,

z rozhodnutí vlády České republiky se od 14. 10. opět uzavírají základní školy a přecházíme na distanční vzdělávání. Informace o konkrétním rozvrhu obdržíte od třídních učitelů. Sledujte prosím důsledně informace v systému Bakalář a webové stránky školy.

On-line výuka bude probíhat s využitím systému Teams. Distanční výuka je povinná a případnou neúčast je potřeba řádně omluvit.

MŠMT vyhlásilo změnu organizace školního roku a v týdnu od 26. 10 do 30. 10. budou podzimní prázdniny – distanční výuka neprobíhá.

Plánovaný sběr starého papíru proběhne ve dnech 26. a 27. 10.


Obědy:

V distančním vzdělávání je možno odebírat obědy do jídlonosičů. Z důvodu hygienických nařízení doporučujeme používat dvě sady jídlonosičů. Příjem a odběr probíhá bočním vchodem do školní kuchyně. Jídlonosiče je potřeba odevzdat do 9.00 hod.

Obědy pro žáky 1. stupně a žáky tříd 6.A, 7.A, 8.A, 9.A jsou odhlášené na celou dobu distančního vzdělávání. Kdo má zájem o odběr oběda, přihlaste se na středu 14. 10. prostřednictvím telefonu 572 581 305 nebo emailu jidelna@zshluk.cz do 14. 10. do 7.00 hod. Na další dny pak využijte k přihlášení on-line systém.


Provoz školní družiny je přerušen.


Řešení problémů:

Nemám přístup do bakalářů – pište na email reditelka@zshluk.cz  nebo rihovama@zshluk.cz

Mám problém s TEAMS – pište na email angerovael@zshluk.cz