Školská rada

Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Je to orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Struktura školské rady na škole:

Předseda školské rady

  • Ing. Blaha Libor

Členové školské rady

  • Mgr. Braunerová Martina
  • Mgr. Cibulková Marie
  • Mgr. Dostál Igor
  • Mgr. Koubková Marcela
  • Mgr. Michalčíková Vladislava
  • Ing. Polách Martin
  • Mgr. Prajzová Petra
  • Mgr. Kremrová Radka

Dokumenty

jednací řád školské rady

zápis školské rady 20180605

zápis ze školské rady 20180911

Zápis ze školské rady 20190121