Školská rada

Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Je to orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.


Struktura školské rady na škole:

Předseda školské rady

  • Ing. Blaha Libor

Členové školské rady

  • Mgr. Braunerová Martina
  • Mgr. Dostal Igor
  • Bc. Hájková Ivana, MBA, MBE
  • Mgr. Koubková Marcela
  • Mgr. Kremrová Radka
  • Ing. Polách Martin
  • Říhová Kateřina
  • Mgr. Tomaštíková Monika

Dokumenty:

Jednací řád školské rady

Zápis ze školské rady 20180605

Zápis ze školské rady 20180911

Zápis ze školské rady 20190121

Zápis ze školské rady 20190829

Zápis ze školské rady 20191203

Zápis ze školské rady 20200207

Zápis ze školské rady 20200213

Zápis ze školské rady 20201021

Zápis ze školské rady 20210601

Zápis ze školské rady 20220510

Zápis ze školské rady_20220831

Zápis ze školské rady_20230404

Zápis ze školské rady_20230914