ABAKU v hodinách matematiky

Často přemýšlíme, jak matematiku zatraktivnit pro žáky, kterým se v ní tolik nedaří a jak je povzbudit a motivovat k další práci v tomto tak málo oblíbeném předmětu. Jedním ze z nejpřirozenějších způsobů motivace je hra.
Když učitel, napíše na tabuli slovo amos, většina žáků přehlédne v textu záměnu písmen a slovo automaticky sestaví správně.
Co ale nastane, když napíšeme na tabuli číslice 3551? Žáci číslice přečtou jako číslo, někteří budou přemýšlet, čím je tento letopočet významný. Nikdo z nich už ale nevidí, že 3.5=15 …. a o tom právě ABAKU je.
Cílem ABAKU je u žáků rozvíjet matematické dovednosti. ABAKU sice nenaučí žáka řešit rovnice, konstruovat útvary, ale zlepší jeho počtářské dovednosti a zrychlí výpočty. Největší výhodou je, že rozvoj počtářských dovedností se děje tou nejpřirozenější cestou a neexistují zde chyby. Vše je totiž založena na principu pokus-omyl …
Stačí, když v hodinách matematiky zaměříme kratší matematickou rozcvičku na ABAKU. V první fázi číselné ABAKU řady a postupně zařazujeme další ABAKU pomůcky.
Žáci postupně vyřeší řadu úloh, aniž si to uvědomí, a získají tak důležité počtářské návyky.

Napsala Mgr. Eva Kubišová