Anglické učebnice Bloggers a Funpark

Také ve školním roce 2021/2022 pokračuje naše škola v obměně učebnic anglického jazyka. Páťáci se od září začali učit podle učebnic BLOGGERS 1, které zároveň používali ještě i noví šesťáci, protože kvůli dlouhé distanční výuce v předchozím školním roce je nestihli dokončit. Během podzimu či před Vánoci už se jim ale do rukou dostal druhý, zelený díl BLOGGERS, který škola dostala opět do fondu zdarma od nakladatelství Klett – pouze za objednání dvoudílných pracovních sešitů pro žáky.

Ty jsou plně barevné, podobně jako učebnice, což přispívá k jejich grafické přehlednosti. Navíc mohou vyučující i žáci po registraci na webovém portálu mCourser používat obě učební pomůcky i v elektronické verzi. Učitelé mají možnost jednotlivá cvičení promítat z počítače na bílou tabuli, nebo žákům rozdat iPady (tablety) a ti pak řeší úkoly buď pomocí interaktivních per, nebo na dotykovém displeji. Vytvořená virtuální třída navíc může dostávat domácí úkoly právě i v systému mCourser. Žáci v něm najdou také slovníček s nahranou výslovností.

Novinkou v tomto školním roce v naší škole je tzv. pilotování nově vznikající sady FUNPARK pro 1. stupeň – také od nakladatelství Klett. Vyzkoušet a zhodnotit první verzi učebnic a pracovních sešitů se rozhodly paní učitelky angličtinářky ve 2. a 3. ročníku.

Držíme všem žákům i pedagogům palce, aby se jim s učebnicemi od Klettu dobře pracovalo.

Napsal Mgr. Miloš Barták