Dějepisná olympiáda

Na konci měsíce listopadu se žáci osmých a devátých tříd zúčastnili školního kola dějepisné olympiády.

Letošní téma bylo „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace“. Na rozdíl od minulých ročníků, které byly zaměřené spíše na konkrétní historická období, letošní téma bylo napříč různými obdobími. Žáci tak měli možnost zopakovat si učivo z předešlých ročníků.  S tímto nelehkým úkolem se většina „poprala“ velmi dobře. Do okresního kola však mohou postoupit jen ti nejlepší z každé školy. Naši školu tak v lednu na Velehradě budou reprezentovat Marťa Pospíšek a Ondra Kadlček z 8.A. 

Všem soutěžícím děkujeme za účast, vítězům gratulujeme a přejeme hodně štěstí v okresním kole olympiády.


Kompletní výsledky nejlepších řešitelů:

1. – 2. místoMartin Pospíšek              8.A57 bodů
1. – 2. místoOndřej Kadlček               8.A57 bodů
3. – 4. místoEsti Sochorcová               8.A56 bodů
3. – 4. místoTereza Nemravová          9.A56 bodů

Napsala Mgr. Eliška Angerová