Den dětí

Ve středu prvního června připravili žáci 9. ročníku k Mezinárodnímu dni dětí na fotbalovém stadionu program pro děti z 1. stupně. Čekalo na ně zde mnoho různých stanovišť, po jejichž absolvování obdržely děti malou sladkou odměnu.

Žáci 6. a 7. ročníku společně navštívili Střední školu leteckou v Kunovicích, kde absolvovali pohybově-vzdělávací program. A osmý ročník vyjel do Uherského Hradiště na exkurzi, např. do Galerie Slováckého muzea. 

Napsala Mgr. Jitka Jančíková