Den dětí

Ve středu 5. června uspořádali žáci 9. ročníků pro své spolužáky z 1. stupně Den dětí na místním stadionu. Připraveno bylo 12 stanovišť s aktivitami zaměřenými na pohyb, přesnost, paměť a koordinaci pohybu. Spolužáci z 1. stupně byli za snažení a splnění všech úkolů odměněni frukem a tatrankou.
Všichni jsme si tento den bezvadně užili. 
Deváťákům, jejich třídním učitelkám a všem, kteří se na přípravě a organizaci podíleli děkujeme 🙂.

Fotky ze Dne dětí si můžete prohlédnout níže.

Napsala Mgr. Eva Kubišová