Den dětí v režii deváťáků

Dne 31. května proběhl již tradičně Den dětí. Žáci devátých tříd si pro mladší spolužáky z prvního stupně připravili čtrnáct soutěžních úkolů, které museli žáci zdárně splnit. Ideálním místem pro dovednostní zápolení žáků prvního stupně se stalo staré hřiště. 

Pro naše nejmladší spolužáky jsme si připravili spoustu různorodých disciplín, jako například skákání v pytlích, střelba na branku, běh s vajíčkem na lžíci a mnoho dalších. Všechny děti úkoly zvládly poměrně rychle a dobře. Po splnění všech disciplín si žáci mohli přijít pro sladkou odměnu.

Všichni jsme si tento den moc užili a budeme na něj dlouho vzpomínat.

Napsaly Lucie Cíchová a Tereza Nemravová, žákyně 9.A