Den podle Amose

Po dvou letech nás konečně symbolicky navštívil Jan Amos Komenský aneb opět jsme mohli uspořádat pro naše žáky tradiční projektový Den podle Amose. Je to den, kdy si žáci tvoří vlastní rozvrh hodin. Pro žáky byly připraveny nejrůznější dílničky a z nabízených témat a předmětů si na každou vyučovací hodinu žáci zvolili předmět – činnost, která je nejvíce zaujala. 

Napsala Mgr. Jitka Jančíková