Den podle Amose

Opět po roce se dnes uskutečnil již tradiční projektový Den podle Amose. Každý žák si na dnešní den sestavil vlastní rozvrh z nabízených aktivit a dílniček. A že bylo letos opravdu z čeho vybírat..

Děkujeme všem pedagogickým pracovníkům i externistům, kteří rozšířili nabídku o další zajímavé aktivity.