Den podle Amose

Stalo se již každoroční tradicí, že u příležitosti výročí narození Jana Amose Komenského se koná na naší škole projektový Den podle Amose.

Právě Komenský byl první, kdo přišel s termínem Homo ludens (lat. hrající si člověk). Jedná se o pojem popisující člověka, jenž vyvíjí své schopnosti a možnosti prostřednictvím hry.

Učitelé si pro žáky připravili nejrůznější dílničky a žáci si na tento den vytvořili vlastní rozvrh hodin. Z nabízených témat a předmětů si na každou vyučovací hodinu zvolili předmět – činnost, která je nejvíce zaujala.

Napsala Mgr. Eliška Angerová