Den Země

Z Centra ekologické výchovy Žabka ve Starém Městě základní škola zapůjčila ke Dni Země interaktivní výstavy. První výstava měla název ,,Život s hmyzem a hravou formu přiblížila žákům svět hmyzu. Druhá výstava s názvem ,,Krajina v proměnách, byla zaměřena na lidské zásahy do krajiny, vývoj a rozmanitost krajiny.

Žáci si mohli vyzkoušet interaktivní pomůcky, vypracovali pracovní listy, vyzkoušeli si různé zajímavé aktivity a dozvěděli se na daná témata hodně zajímavostí.

Napsala PaedDr. Kateřina Brázdilová