Dílny pro ZŠ

Začátkem listopadu se zúčastnili žáci 8. tříd projektu Dílny pro ZŠ, který organizovala Střední škola letecká s.r.o. v Kunovicích.

Žáci si v průběhu projektového dne vyzkoušeli práci pozemního personálu letadel. Byli rozděleni do tří skupin v rámci tří dílen, ve kterých se v průběhu dopoledne prostřídali.

V jedné dílně si prohlédli ukázku školního letounu L-410 UVP a zapojili se do jednoduchých prací na letounu. Navštívili elektro dílnu, kde sestavovali elektrický obvod a měřili fyzikální jevy v aerodynamickém tunelu. V další dílně si vlastnoručně z kovu vyrobili malý model letadla. Nakonec měli možnost otestovat letecký simulátor a pilotovat letoun, a  modely letadel. V závěru projektového dne se žáci podívali na pracoviště společnosti Aircraft Industries a.s.

Exkurze byla dobře připravená a vydařená. Chlapci a děvčata si odnesli nejen zajímavé poznatky, ale vyzkoušeli si i svou zručnost a dovednosti při plnění jednotlivých úkolů v dílnách. Jako malý dárek dostali s sebou kovová letadélka, která si vyrobili.

Napsala Mgr. Romana Ryšková