Do you speak English? We do!

V rozmezí několika dnů v první půli prosince se konalo školní kolo Olympiády v anglickém jazyce pro mladší a starší žáky 2. stupně. Ti se museli vypořádat s gramatickým testem s poslechem a s ústní částí soutěže, která opět zahrnovala představení se, mluvení na vylosované téma a popis obrázku.

6. a 7. ročník v hojném počtu 16 soutěžil ve čtvrtek 7. prosince a nutno říci, že „nováčci“ šesťáci podali obstojné, ale i velmi dobré výkony. Zvítězil totiž Aleš Burián ze 6.B, jehož doplnili na stupních vítězů Nina Zimčíková a Ondřej Kučera ze 7.B Zvláštní cena byla udělena Maxi Bacterovi ze 6.B, který má jako rodilý mluvčí oproti ostatním výhodu, na druhou stranu se nemůže zúčastnit okresního kola.


8. a 9. ročník reprezentovalo v úterý 12. prosince pouze 6 žáků ze 3 tříd, ale každá z nich má své zastupení na medailových pozicích: 1. místo Emily Sochorcová z 9.B, 2. místo Bronislav Míšek z 8.A a 3. místo Andrea Píšťková z 8.B.

Aleš a Emily by měli v polovině února 2024 soutěžit v okresním kole na ZŠ UNESCO v Uherském Hradišti. Všem zmíněným žákům gratulujeme a děkujeme i ostatním soutěžícím za účast a předvedené výkony, během nichž získali cenné zkušenosti do budoucna.

Nutno dodat, že ke zvládnutí slovní zásoby, tvoření vět a jejich vhodnému použití během povídání o různých tématech pomáhají žákům i naše učebnice Bloggers s online interaktivní podporou mCourser. Tyto pomůcky používají žáci v hodinách AJ už čtvrtým rokem a škola i letos získala 4. díl od nakladatelství Klett zdarma – za objednávku pracovních sešitů pro žáky. Thank you very much!

 

Napsal Mgr. Miloš Barták