Dokumenty pro rodiče

Každá společnost se řídí zákony, vyhláškami a pravidly. I školy mají svoje pravidla a nařízení, která se musí respektovat. Slouží ke správnému fungování a určují vzájemnou komunikaci školy a pedagogů s rodiči, žáky a veřejností.

Školní docházka je povinná, proto například, je potřebné o každé uvolnění dítěte předem požádat.

Pro rodiče jsou zde připravené ke stažení oficiální formuláře pro různé situace.

Zde si vyberte formulář pro požadovaný úkon:

Informovaný souhlas svolení pro individuální konzultace s žáky
Zařazení žáka do ZTV žádost o zařazení do zdravotní tělesné výchovy
Uvolnění žáka ze školy žádost rodičů o uvolnění žáka ze školy
Odchod žáka ze školy žádost rodičů o samostatný odchod žáka ze školy
Uvolnění z hodiny TV žádost rodičů o uvolnění z hodiny tělocviku
Informované souhlasy formulář pro informované souhlasy – GDPR

Zápis do 1. třídy

dotazník pro rodiče dotazník pro rodiče žáka 1. třídy
žádost o přijetí do školy žádost rodičů o přijetí dítěte do školy
žádost o odklad školní docházky žádost o odklad školní docházky dítěte

Nástup do 1. třídy

rozdělení dětí do 1. tříd rozdělení žáků do tříd 1. ročníku
informované souhlasy informované souhlasy požadované GDPR
pomůcky do 1. třídy informace pro rodiče a žáky 1. třídy
zdravotní dotazník zdravotní dotazník
přihláška do školní družiny přihláška do školní družiny na rok 2019-20
přihláška do náboženství přihláška dítěte do náboženství