Edukativně stimulační skupinky pro předškoláky

Vážení rodiče, 

i v letošním školním roce budou na základní škole probíhat edukativně stimulační skupinky pro předškoláky. Skupinky jsou určeny zejména pro Vás, kteří se nemůžete rozhodnout, jestli je Vaše dítě zralé pro školní docházku. Vidět děti pracovat v kolektivu ostatních Vám může pomoct. Děti dochází společně se svými rodiči.

Skupinky vedou paní učitelky Eva Kubišová a Petra Sovišová. Kapacita skupinek je omezená. Přihlášky odevzdejte do 15. února 2024 v MŠ nebo přímo ve škole (zádveří školy, do připravené krabice).

Termíny skupinek: 26. 2., 4. 3., 11. 3., 18. 3., 25. 3., 8.4. vždy v 15.00 hodin v budově ZŠ – příchod hlavním vchodem. 

Přihláška