Exkurze žákovského parlamentu

Dne 6. 2. 2023 se žákovský parlament vydal do Prahy. Na 12. hodinu jsme měli objednanou exkurzi v Národním muzeu, která se jmenovala Na skok do 20. století. Exkurze byla koncipována jako procházka dějinami 20. století. Začínali jsme 1. světovou válkou a rozpadem Rakouska-Uherska, naše kroky dále vedly přes první republiku, protektorát Čechy a Morava, období komunismu až po sametovou revoluci a současnost.
Měli jsme možnost seznámit se s tím, jak naši předkové v minulosti žili a bydleli. Nejvíce nás např. zaujal model dětského pokoje z 90. let nebo ukázka obsahu kufru, který si lidé brali s sebou do koncentračního tábora. Součástí exkurze byla nejen návštěva této expozice, ale také prohlídka historické budovy Národního muzea.

Poté jsme se přesunuli do Poslanecké sněmovny PČR, který sídlí na Malé Straně. Samotnou exkurzi předcházelo úvodní video o tom, jak PS PČR funguje. Následovala komentovaná prohlídka Thunovského paláce a jednacího sálu PČR.

Na závěr jsme nás čekala procházka historickým centrem Prahy. 

Napsali žáci žákovského parlamentu