Informace k návratu žáků do prezenční výuky od 30. 11. 2020

 • 30. 11. se vrací celý 1. stupeň dle běžného rozvrhu
 • 30. 11. se vrací 9. ročník dle běžného rozvrhu
 • 30. 11. se vrací třídy 6., 7., 8. třídy B dle běžného rozvrhu a třídy A distanční vzdělávání – v týdnu od 7. 12. se to vymění.

Výuka bude probíhat bez aktivního zpěvu, bez aktivní TV – vhodné oblečení na vycházky.


Výuka náboženství bude probíhat pouze na prvním stupni – dle rozvrhu, protože zde je povoleno spojit ročníky do ŠD, můžeme tedy spojit i do náboženství.

Na druhém stupni nelze – výuka náboženství nebude.


Hygienická opatření:

 • nošení roušky ve všech prostorách školy JE POVINNÉ
 • desinfekce rukou
 • časté větrání tříd – dostatečné oblečení do tříd

Školní družina

 • Bude fungovat ve 4 odděleních:
  • 1.A – 1.B – 2. ročník  – 3. ročník
  • Pro žáky 4. ročníku už bohužel není prostor.

Školní jídelna

 • Všichni žáci na prezenční výuce, kteří jsou přihlášeni ke stravování, jsou automaticky přihlášeni.
 • Žáci na distančním vzdělávání mají možnost odebírat stravu do jídlonosičů. K tomuto odběru se musí přihlásit.