Informace k ukončení výuky před Vánocemi a návrat žáků dne 4. 1. 2021

MŠMT změnilo organizaci školního roku a dny 21. a 22. 12. stanovilo jako volné dny. Žáci nebudou přítomni ve škole, nebude probíhat distanční vzdělávání.

Školní družina bude uzavřena.


K organizaci vzdělávání od 4. 1. 2021 zatím nemáme žádné doplňující informace, předpokládáme tedy následující: návrat žáků 1. stupně a 9. ročníku k prezenční výuce podle stanoveného rozvrhu s platnými omezeními. Pro ročníky 6., 7., 8. platí rotační výuka. Takže od 4. 1. 2021 platí prezenční výuka pro třídy A, pro třídy B distanční výuka.


Provoz školní jídelny – pro cizí strávníky bude ŠJ v provozu i 21. a 22. 12. V těchto dnech žáci na stravování nárok nemají.